Splošni pogoji poslovanja

Zadnjińć osveŇĺeno: 7. november 2020

 

1. Namen splošnih pogojev poslovanja

Splošni pogoji dolońćajo uporabo in nakup na spletnem mestu Skrbenstars.si oz. preko podjetja DANU d.o.o., upravljavca spletnega mesta.   

Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje spletne trgovine, pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.  

 

2. Soglašanje s Splošnimi pogoji poslovanja

Z uporabo spletnega mesta in storitev oz. produktov, ki so na voljo na spletnem mestu, sprejemate pogoje in se jih zavezujete spoštovati.

Upravljavec lahko pogoje uporabe kadarkoli spremeni, tako da spremembe objavi na tej strani. O spremembi ni dolŇĺan izrecno obvestiti uporabnikov portala.

V primeru, da boste nadaljevali z uporabo spletnega mesta, se šteje, da s spremembami pogojev uporabe soglašate, zato priporońćamo, da pogoje uporabe redno spremljate.

ńĆe se s pogoji uporabe in Politiko zasebnosti ne strinjate vas prosimo, da nemudoma zapustite spletno mesto.

Uporabnik se zaveŇĺe, da bo spletno mesto uporabljal zakonito, v skladu z njenim namenom.  

 

3. Pravica intelektualne lastnine

Ponudnik je lastnik ali uradni pooblašńćeni posrednik pri vseh produktih, ki se nahajajo na strani Skrbenstars.si.  

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, je z zapisom zašńćitena z avtorskimi pravicami. Nosilec vseh avtorskih pravic je upravljavec spletne strani.  

Za nastale poškodbe lastnine oziroma predmetov DANU d.o.o ne odgovarja. Vsi programi se izvajajo na lastno odgovornost. 

 

4. Spletna trgovina

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Skrbenstars.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), s priporońćili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.  

Skrbenstars.si je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje DANU d.o.o., Ledarska ulica 3, 1000 Ljubljana, ponudnik storitev e-poslovanja, v nadaljevanju Ponudnik.

Pogoji veljajo za vse izdelke, ki so kupljeni v spletni trgoviniSkrbenstars.si

 

5. Dostopnost spletnega mesta in spletne trgovine

Uporabnik lahko nakupuje preko spletne strani, ki je dostopna preko povezave: https://www.skrbenstars.si/

Zapisani splošni pogoji, so sestavni del pogodbenega razmerja med ponudnikom in kupcem, t.i. kupoprodajne pogodbe.  

Z registracijo na spletno mesto ali z narońćilom preko spletne trgovine, uporabnik potrjuje, da razume in sprejema te Splošne pogoje poslovanja.  

Za nakup registracija ni potrebna.  

6. Vsebina spletnega mesta in spletne trgovine

Informacije, ki jih najdete v spletni trgovini (opis izdelkov, fotografije, so pribliŇĺne). PridruŇĺujemo si pravice do manjših sprememb v opisu izdelka, brez obveznosti obvešńćanja uporabnika.  

Ponudbe na strani so kolińćinsko in ńćasovno omejene. Kolińćine objavljenih zalog na spletni strani so informativne in se lahko spremenijo brez obvestila.  

 

7. Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije: 

 • identiteto podjetja (ime in sedeŇĺ podjetja, številka registra),  
 • kontaktne naslove, ki omogońćajo hitro in uńćinkovito komunikacijo (e-pošta),  
 • bistvene znańćilnosti blaga oziroma storitev (vkljuńćno s poprodajnimi storitvami),  
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletni strani naj bi bil dostopen v razumljivem roku),  
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (nańćin, kraj in rok dostave),  
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno dolońćene in razvidno mora biti prikazano ali Ňĺe vsebujejo davke in stroške prevoza,  
 • nańćin plańćila in dostave,  
 • ńćasovno veljavnost ponudbe, 
 • rok, v katerem je še moŇĺno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, ńće in koliko stane kupca vrańćilo izdelka.  

 

8. Cene in davek

Vse cene na spletnem mestu in v spletni trgovini Skrbenstars.si so izraŇĺene v EUR (eurih oz. €) in vkljuńćujejo davek na dodano vrednost (DANU d.o.o. ID za DDV SI43222188).  

Cene veljajo v trenutku oddaje narońćila in nimajo v naprej dolońćene veljavnosti.  

Cene veljajo v primeru plańćila s spodaj navedenimi nańćini plańćila in navedenimi pogoji.  

Cene so predstavljene kot redne cene in spletne cene. Redne cene so ponavadi priporońćene maloprodajne cene proizvajalca ali uvoznika ali cene, ki jih sam oblikuje ponudnik. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko interneta v primeru plańćila po povzetju.  

V primeru, da se cena artikla tekom obdelave narońćila spremeni, bo ponudnik kupca o tem obvestil. Ponudnik bo po svojih najboljših mońćeh skušal v tem primeru kupcu zagotoviti niŇĺjo ceno oz. ponuditi ustrezno rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.  

 

9. Preklic narońćila

Ko kupec odda narońćilo, prejme elektronsko pošto o potrditvi prejema narońćila. 

Kupec ima pravico narońćilo preklicati, preden prejme elektronsko obvestilo ponudnika, da je bilo narońćilo sprovedeno in kupcu omogońći dostop do narońćenega produkta.

Za preklic narońćila pošlje uporabnik ponudniku elektronsko sporońćilo. Zahteva za preklic mora vsebovati ime in priimek uporabnika, naslov, številko narońćila in datum narońćila, v zadevi (e- pošta), mora biti napisano: PREKLIC NAROńĆILA in ŠT. NAROńĆILA.  

 

10. Kupoprodajna pogodba

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi narońćilo (kupec prejme elektronsko sporońćilo, ki vsebuje produkt). Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika, kot za kupca.

Kupoprodajna pogodba (narońćilo) je v elektronski obliki shranjena na streŇĺniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku s sporońćilom ponudniku na [email protected].

 

11. Odstop od pogodbe in vrańćilo

 ńĆe uporabnik s kupljenim produktom ni zadovoljen, ima pravico, da ponudniku v 8 dneh od prejema produkta pisno sporońći, da odstopa od pogodbe (rok prińćne teńći z dnem prejema produkta).  

Razlog za odstop od pogodbe je zaŇĺeljen.  

ńĆe produkt vrnete ima ponudnik 30 delovnih dni ńćasa za vrańćilo kupnine.  

Ob vrnitvi denarja bo uporabnik izgubil dostop do produkta.  

V primeru, da kupec ne poravna kupnine, ima ponudnik pravico zarańćunati stroške v višini 30,00€. ‚Äč

 

12. Nańćini plańćila

 

V trgoviniSkrbenstars.si ponudnik omogońća naslednje nańćine plańćila:  

 1.  z gotovino po povzetju preko Pošte Slovenije
 2. preko UPN obrazca
 3. preko spletne platforme Stripe (www.stripe.com)

Ponudnik izda rańćun na trajnem mediju, z razńćlenjenimi stroški in obvestilom kupcu, kako odstopiti od nakupa in izdelke vrniti, ńće je to potrebno in mogońće.

Ponudnik izda rańćun preko elektrnoske pošte. 

 

13. Garancija

Ponudnik prodaja digitalne izdelke in jamńći za njihovo kakovost.

V primeru da kupec s produktom ni zadovoljen, lahko v 8 dneh zahteva vrańćilo kupnine.  

 

14. Izkljuńćitev odgovornosti

Ponudnik ne zagotavlja tońćnosti, pravilnosti vsebine objavljene na spletnem mestu in ne prevzema odgovornosti za teŇĺave, ki bi jih utegnil utrpeti uporabnik, zaradi zanašanja na objavljeno vsebino. 

Ponudnik lahko onemogońći spletno mesto ali dostop do nje zaradi tehnińćnih ali drugih teŇĺav ter vzdrŇĺevanja.  

Uporaba in nasveti v produktih se uporabljajo na lastno odgovornost. V primeru poškodb ali v primeru drugańćnih zdravstevnih teŇĺav uporabika Ponudnik ne nosi nobene odgovornosti.

Ponudnik ni kriv za kakršnekoli viruse na vašem rańćunalniku, ali fizińćne poškodbe vaše opreme med izvajanjem programa.  

 

15. Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših moŇĺnostih trudi zagotoviti aŇĺurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletnem mestu.

V primeru sprememb bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogońćil preklic narońćila ali zamenjavo narońćenega produkta.  

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o produktih, ki jih napišejo obiskovalci.

Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo ońćitne neresnice, so zavajajońća ali Ňĺaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.  

Vse fotografije izdelkov so simbolińćne in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.  

 

 

Skrbenstars.si