Kako ravnati v primeru zaznanega nasilja nad otrokom ali mladostnikom v družini

May 05, 2021

Pojem nasilje nad otrokom in mladostnikom ali mladostnico vključuje fizično, spolno, psihično, ekonomsko nasilje ter zanemarjanje. Otroci in mladostniki na različne načine kažejo, da doživljajo nasilje v družini ali med vrstniki.

Med znamenja, na podlagi katerih lahko posumimo, da otrok ali mladostnik doživlja psihično nasilje, sodijo strah pred vrnitvijo domov, pretirana plašnost, izvajanje medvrstniškega nasilja in podobno. 

Med znamenja, na podlagi katerih lahko posumimo, da otrok ali mladostnik doživlja spolno nasilje, sodijo nenavadno poznavanje spolnosti in besedišča, povezanega z njo, neprimerno dotikanje ali igranje z vrstniki, promiskuitetno vedenje, neobičajen strah pred dotiki, umikanje vase in podobno.  

Med znamenja, na podlagi katerih lahko posumimo, da otrok ali mladostnik doživlja zanemarjanje, sodijo: otrok ali mladostnik nima nujno potrebnih očal, je brez ustreznih zdravil ali nege ob boleznih in podobno. 

Znamenja nasilja so lahko tudi spremembe v vedenju, depresivnost, sovražnost, nizka samopodoba, nepojasnjen padec učnega uspeha, izbruhi jeze, samopoškodovanje, tesnobnost, jokavost, izostajanje od pouka, neurejenost, pomanjkljiva higiena in druga. 

Za razvoj otroka ali mladostnika je škodljivo že zavedanje, da nasilje doživlja drug družinski član, še posebej, kadar je temu neposredna priča. 

Ob pogovoru z otrokom ali mladostnikom, domnevno žrtvijo nasilja , ki o tem spregovori, je pomembno:  

 • da se z njim pogovori za to usposobljena oseba; 
 • da vzpostavimo in vzdržujemo zaupni odnos  
 • da skušamo zagotoviti, da o tem pove le enkrat;  
 • da ga pozorno poslušamo;  
 • da zastavljamo konkretna vprašanja;  
 • da mu verjamemo;  
 • da ne »zmanjšujemo« ali relativiziramo tega, kar pove;  
 • da ne sodimo povedanega po lastnih izkušnjah in občutkih;  
 • da dajemo ustrezno podporo in spodbudo; 
 •  da jasno sporočamo, da je nasilje nesprejemljivo;  
 • da ne dajemo obljub, ki jih ne moremo izpolniti;  
 • da ga seznanimo z nadaljnjimi postopki in načrtom pomoči.

 

Simona Korenčan, dr. med.

NAJSRČEKBIJE

Spletni tečaj prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja dojenčkov in otrok

 

PRIJAVA NA TEČAJ >

Vsak teden novi e-nasveti strokovnjakov! 

Pridruži se skrbnim staršem, ki vsak teden brezplačno prejemajo aktualne nasvete strokovnjakov s področja zdravja, razvoja, odnosov in čustvovanja otrok in družine.